Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 256/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 2 marca, 2021 - 12:35
zaktualizowany: wtorek, 2 marca, 2021 - 12:35
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 
Link do zarządzenia: