Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 358/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 10 marca, 2021 - 13:14
zaktualizowany: środa, 10 marca, 2021 - 13:14

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0199BB2C-1AEB-4082-B8C6-5B813622CDED,frameless.htm