Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w dzielnicy Białołęka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 3 kwietnia, 2015 - 11:18
zaktualizowany: piątek, 3 kwietnia, 2015 - 11:27

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami m.st. Warszawy, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią z treścią zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej  Poniżej w plikach do pobrania znajdują się dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

 

  • Treść ogłoszenia
  • Formularz oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy 
  • Zobowiązanie dot. przestrzegania ustalonych warunków
  • Oświadczenie dot. zaległości finansowych wobec m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: