Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja dot. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 21 lipca, 2015 - 14:27
zaktualizowany: wtorek, 21 lipca, 2015 - 14:31

Informacja dotycząca unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest zawarta w zarządzeniu nr 1053/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lipca 2015 r. 

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest: na stronie BIP