Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

VII edycja Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu –„Kocham Cię jak Irlandię – Wilde, Beckett, Shaw i inni”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 15 maja, 2019 - 09:51
zaktualizowany: czwartek, 27 czerwca, 2019 - 11:47
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu
Zapraszamy do udziału szkoły, domy i centra kultury z terenu województwa mazowieckiego oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Mazowsza.

Festiwal przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12 do 20 lat.
Organizatorami są: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Festiwal inspiruje młodych ludzi do poszukiwań twórczych, rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz doskonalenia umiejętności artystycznych. W tym roku dodatkowo nacisk położony jest na aktywizację młodzieżowych teatrów amatorskich i środowiska młodzieżowego i popularyzowanie piękna teatru i literatury polskiej odnoszącej się do problematyki i kultury irlandzkiej .  

W tegorocznej edycji uczestnikom proponuje się takie sztuki irlandzkie jak np.:
    R.B. Sheridan, „Szkoła obmowy”, Warszawa 1956;
    G.B. Shaw „Pigmalion” (wiele wydań) Sztuki przyjemne i nieprzyjemne, t. 1-2, Warszawa 1956;
    Oscar Wide „Cztery komedie”. Warszawa 1961;
     W.B. Yeats „Dramaty”, Warszawa 1994;
    J.M. Synge „Jeźdźcy do morza”, „Dialog” 1957, nr 3;
    Samuel Beckett „Czekając na Godota” (wiele wydań);
    Brian Friel „Tańce w Ballybeg, „Dialog” 1993, nr 4.;
    Conor Mc Pherson, „Toma”, „Dialog”, nr 11.,
    Martin Mc Donagh, „Kaleka z Inishmaan, „Dialog” 1998, nr 5;
    Królowa piękności z Leenane i inne sztuki, Warszawa 2002;
    Tradycyjnie w opozycji. Antologia młodego dramatu irlandzkiego, Warszawa 2014.
 
Jak wziąć udział?
Należy wypełnić deklarację na „Karcie zgłoszenia” i przesłać ją do 29 lipca br.
 
Co trzeba przygotować?
Nagrany spektakl należy zamieścić w serwisie internetowym VIMEO lub YouTube lub przesłać za pośrednictwem internetowej platformy do wysyłki plików typu WETRANSFER  w terminie do 7 października 2019 r. Po zamieszczeniu filmu na jednym z wymienionych portali należy przesłać link na adres: anna.grzywacz@mazovia.pl oraz edukacja@teatrpolski.waw.pl .Czas trwania widowiska teatralnego nie powinien być krótszy niż 20 min. i dłuższy niż  60 min.

Przewidziane nagrody
Nagrodą Festiwalu jest m.in. wystawienie przez laureatów na scenie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie wybranego przez Komisję spektaklu oraz warsztaty teatralne zorganizowane przez Teatr.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.mazowia.pl