Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka 2020. Nabór wniosków

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 12 czerwca, 2020 - 11:05
zaktualizowany: wtorek, 16 czerwca, 2020 - 10:45
Szanowni Państwo, w związku z epidemią COVID-19, zmianie ulega sposób składania wniosku o Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka.

Po zapisaniu odpowiedzi proszę na dole wybrać export do pdf. następnie wydrukować i podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola/placówki skan formularza przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rtkaczyk@um.warszawa.pl, do 15 lipca 2020 r.

Zasady ubiegania się o przyznanie Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka w ramach VII edycji Nagrody (rok szkolny 2019/2020) określa Zarządzenie Nr 801/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2018 r.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie Nagrody jest przesłanie  do 15 lipca 2020 r.  skanu formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez dyrektora szkoły/placówki, wygenerowanego z systemu ankietowego (po zapisaniu odpowiedzi na dole ankiety należy wybrać export do pdf).

Zachęcamy placówki do zapoznania się z założeniami Konkursu oraz ubiegania się o Nagrodę.

 

Szczegółowe informacje organizacyjne

W systemie ankietowym ( https://ankietybe.um.warszawa.pl ) został opublikowany Formularz zgłoszeniowy do Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka- VII edycja 2020 r.

W Zarządzeniu Nr 801/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2018 r. określone są zasady realizacji konkursu tj.:

1. O Nagrodę należy aplikować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w systemie ankietowym pod adresem https://ankietybe.um.warszawa.pl:

     1) dostęp do formularza ankietowego w wersji elektronicznej mają placówki prowadzone przez m.st. Warszawę;

     2) placówki niepubliczne, które chcą wziąć udział w konkursie wysyłają zgłoszenie tego faktu na adres: ankiety@edu.um.warszawa.pl;

     3) zgłoszenie musi zawierać:

          a) pełną nazwę jednostki składającej aplikację,

          b) adres,

          c) imię i nazwisko wypełniającego wniosek oraz jego adres e-mailowy;

     4) na podstawie zgłoszenia placówka niepubliczna otrzyma dostęp do systemu ankietowego, co umożliwi jej wypełnienie wniosku.

2. Formularz zgłoszeniowy składa się z części metryczkowej (dane placówki) oraz merytorycznej, którą stanowią pola dotyczące obszarów działalności wychowawczej będących kryteriami konkursowymi.

3. Zmiana z uwagi na epidemię COVID-19: Placówka, ubiegająca się o Nagrodę, po wypełnieniu wniosku w systemie ankietowym, powinna go zapisać i wydrukować. Podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola/placówki wydruk wniosku do 15 lipca 2020 r. proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rtkaczyk@um.warszawa.pl

4. Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Aktualne informacje związane z Nagrodą są dostępne na stronie internetowej: www.edukacja.warszawa.pl; zakładka: Projekty i inicjatywy – Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka.

6. Laureatów, w poszczególnych kategoriach konkursowych, o których mowa w § 2 ust. 2, wyłania Kapituła, na zasadach opisanych w § 5.

7. Uczestnicy konkursu zapraszani są na uroczystość wręczenia Nagród - Galę Nagrody, która odbywa się co roku w październiku. Data została wybrana dla upamiętnienia otwarcia 7 października 1912 r. Domu Sierot, który został założony przez Janusza Korczaka.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przesłanych dokumentów, w celach promocyjnych związanych z Nagrodą Wychowawczą imienia Janusza Korczaka.

9. Listy laureatów publikowane są m.in. na stronach internetowych: Urzędu m.st. Warszawy, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.

Zarządzenie Nr 801/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2018 r. dostępne jest pod adresem: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2DB043A3-EFD3-4030-828E-1BFF9A82E530,f...

Wsparcie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES)

W indywidualnych konsultacjach, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, wsparcia związanego z założeniami formalnymi o organizacyjnymi Nagrody, udzielają doradcy metodyczni z Zespołu zadaniowego ds. upowszechniania założeń Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka:

·p. Zofia Komorowska: zofia.komorowska@wcies.edu.pl;

·p. Alicja Reda: alicja.reda@wcies.edu.pl;

·p. Beata Zielińska: beata.zielińska@wcies.edu.pl

Osoba do kontaktu we WCIES: Izabela Witczak - (22) 628 67 64 w. 17, izabela.witczak@wcies.edu.pl

Osoba do kontaktu w Biurze Edukacji: Robert Tkaczyk - (22) 44 33 534; rtkaczyk@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania: