Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Otwarte konkursy ofert 2014

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 20 listopada, 2013 - 14:17
zaktualizowany: czwartek, 21 listopada, 2013 - 09:15
Biuro Edukacji zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartych konkursach ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku
Biuro Edukacji zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartych konkursach ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku.

Uprzejmie informujemy, że informacje szczegółowe nt. otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku znajdziecie Państwo w zakładce „Projekty i inicjatywy” – „Organizacje pozarządowe" pod następującymi pod adresami:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2014 roku http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/organizacje-pozarzadow...

Otwarty konkurs ofert „Aktywna warszawska młodzież” http://www.edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/organizacje-pozarz...

Otwarty konkurs ofert „Zima poza Miastem 2014” http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/organizacje-pozarzadowe/5274-zima-poza-miastem-2014-otwarty-konkurs-ofert

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji