Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Jak uczyć wiedzy o filmie?

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 16 stycznia, 2017 - 08:29
zaktualizowany: poniedziałek, 16 stycznia, 2017 - 08:29
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w środę - 1 lutego 2017 roku XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (ul. Fundamentowa 38/42, Praga Południe) w godz. 16:00-19:00.

Cele:
1. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania potencjału uczniów uzdolnionych i rozwiązań metodycznych w nauczaniu wiedzy o filmie i jej elementów na lekcjach języka polskiego, wiedzy o kulturze czy zajęć dodatkowych.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie nauczania zagadnień filmowych, pogłębiania odbioru mediów.
3. Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych zainteresowanych kinem – jego historią, językiem, teorią.
4. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela (prezentacje, biblioteka, zasoby internetowe).

W programie zajęć znajdą się m.in. takie zagadnienia jak:
- innowacje pedagogiczne,
- projekt WIE,
- scenariusze lekcji i ćwiczeń,
- pomysły na projekty edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne lub inne praktyczne rozwiązania w zakresie dydaktyki,
- metody pracy z filmem – np. ukierunkowana analiza fragmentów, dyskusja, recenzowanie, projekty, portfolio, gra sytuacyjna, analiza tekstów źródłowych, filmoznawczych, recenzji, wycieczki, analiza argumentów „za” i „przeciw”, rundka bez przymusu, prezentacje multimedialne, lekcje w kinie,
- próby warsztatowe dotyczące filmowania, pisania scenariusza.

Warsztaty poprowadzi  dr Monika Bojko – dyplomowana nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze i wiedzy o filmie i teatrze; realizatorka innowacji pedagogicznych; autorka programów zajęć międzyszkolnych dla uczniów zdolnych w ramach programu „Twórcza szkoła - mądra młodzież” m.st. Warszawy, programu autorskiego przedmiotu uzupełniającego Wybrane zagadnienia z wiedzy i teatrze i filmie; scenariusze jej lekcji zostały nagrodzone przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Bibliotekę Narodową oraz wyróżnione przez Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu Chopin 2010 – pakiet edukacyjny; autorka i redaktorka publikacji edukacyjnych na portalu Scholaris – projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji; doktorat z nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe.

Rejestracja on-line: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Vademecum-nauczyciela-ucznia-zdolnego5842 

 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program 528.02 KB