Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aplikacje do VIII edycji programu WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: niedziela, 12 marca, 2017 - 13:47
zaktualizowany: poniedziałek, 13 marca, 2017 - 08:15
Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem - do piątku 31 marca 2017 r. szkoły, które podtrzymują swoją deklarację z jesieni 2016 r. dotyczącą aplikacji do programu WARS i SAWA, składają:

1)     wniosek o przystąpienie do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych - stanowiący załącznik nr 2 do  procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określonej zarządzeniem nr 5667/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 marca 2014 r.: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5AB48450-FD32-40DF-A5D7-5EAD06345731,frameless.htm oraz

2)     szkolny program wspierania uzdolnionych.

Przypominamy, aby w szkolnych programach wspierania uzdolnionych pojawiły się rozwiązania uwzględniające zmiany wynikające z nowego prawa oświatowego, obowiązującego od 1 września 2017 r.

Wypełnione dokumenty należy składać w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 lub przesyłać pocztą (liczy się data wpływu do Biura Edukacji).

            Przedstawicieli szkół aplikujących do programu WARS i SAWA serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach zbiorowych, zaplanowanych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4), w dniach:

1)     14 marca 2017 r., rejestracja:  https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Konsultacje-w-zakresie-tworzenia-szkolnych-programow-wspierania-uzdolnionych

2)     15 marca 2017 r., rejestracja: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Szkolny-program-wspierania-uzdolnionych-konsultacje-zbiorowe-1

3)     23 marca 2017 r., rejestracja: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Szkolny-program-wspierania-uzdolnionych-konsultacje-zbiorowe-2

Celem spotkań jest analiza i praca wokół problemów powstałych w trakcie opracowywania szkolnych programów wspierania uzdolnionych w ramach VIII edycji programu WARS i SAWA.

W sprawie udziału w programie WARS i SAWA można kontaktować się z przedstawicielami:
Biura Edukacji: Edytą Jaromin: ejaromin@um.warszawa.pl
WCIES: Izabelą Witczak: izabela.witczak@wcies.edu.pl
oraz doradcą metodycznym m.st. Warszawy w zakresie wspierania ucznia zdolnego – Agnieszką Dobrowolska: agnieszka.dobrowolska@wcies.edu.pl

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: