Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

14 kolejnych publicznych i niepublicznych szkół aplikuje do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 3 kwietnia, 2017 - 11:27
zaktualizowany: poniedziałek, 3 kwietnia, 2017 - 13:06
31 marca 2017 r. minął termin składania dokumentów do VIII edycji programu WARS i SAWA.

Od grudnia 2016 r. szkoły, które jesienią wyraziły chęć przystąpienia do programu, uczestniczyły w cyklu warsztatów i konsultacji prowadzonych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Szkolenia miały na celu przygotowanie do opracowania szkolnych programów wspierania uzdolnionych.

Ostatecznie o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA ubiegać się będzie:
- 8 szkół podstawowych,
- 1 gimnazjum, które w wyniku reformy od 1 września 2017 r. zostanie przekształcone w szkołę podstawową,
- 4 licea ogólnokształcące,
- 1 technikum.

Zainteresowane szkoły otrzymają zaświadczenia potwierdzające aplikację do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Potwierdzenie to traci ważność w chwili wystawienia pozytywnej lub negatywnej opinii w sprawie certyfikacji szkoły. Do tego czasu szkoły mogą wykorzystywać je do celów promocyjnych.

W związku ze zmianą ustroju szkolnego, wprowadzaną reformą oświaty, pracujemy nad aktualizacją (od nowego roku szkolnego 2017/2018) założeń samorządowych programów wspierających rozwój warszawskich szkół i placówek, w tym  programu WARS i SAWA. Tak więc, szkoły aplikujące obecnie do programu są ostatnią grupą, która zgłosiła się zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Zgodnie z dotychczasową procedurą uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 5667/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 marca  2014 roku w sprawie określenia „Procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA", wnioski szkół zostaną zaopiniowane przez Zespół ds. oceny wniosków, a następnie przez Kapitułę Certyfikatu. Ostatnim etapem procedury jest wnioskowanie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyznania Certyfikatu.

Decyzje w sprawie szkół, które przystąpią do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2017/2018 zapadną w październiku 2017 r. Wówczas odbędzie się uroczyste wręczenie Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Przekażemy tez Państwu zmodyfikowane założenia programu.

Życzymy wszystkim powodzenia w uzyskaniu Certyfikatu oraz sukcesów w tworzeniu klimatu sprzyjającego rozwojowi zdolności i twórczości uczniów.

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: