Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozpoczynamy kolejną – IX edycję Programu WARS i SAWA dla szkół wspierających uzdolnionych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 7 listopada, 2017 - 17:24
zaktualizowany: piątek, 24 listopada, 2017 - 16:32
Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 24 listopada 2017 r.

Do składania zgłoszeń zapraszamy wszystkie szkoły, które do tej pory nie uczestniczyły w Programie WARS i SAWA, a są zainteresowane systemową opieką nad uczniami uzdolnionymi i dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
Zwracam uwagę na fakt, że zgłoszenia te mogą ponadto przekazywać szkoły, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w latach 2010-2016 i nie złożą „aneksu aktualizacyjnego”, ponieważ warunki organizacyjne szkoły wynikające z reformy oświatowej wskazują na wszczęcie od nowa procedury certyfikacyjnej.          

Terminy składania poszczególnych dokumentów do nowej edycji Programu WARS i SAWA to:

  • do 24 listopada 2017 r. – zgłoszenie udziału (wzór w załączniku nr 2),
  • do 28 marca 2018 r. – wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (wzór w załączniku nr 3),
  • do 28 marca 2018 r. – szkolny program wspierania uzdolnionych (wskazówki do opracowania w załączniku nr 4).

Wypełnione dokumenty do IX edycji programu należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej do kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z regulaminem - Certyfikat przyznawany jest szkole, a nie zespołowi szkół. W związku z tym - w przypadku, kiedy o Certyfikat zamierza ubiegać się szkoła wchodząca w skład zespołu - prosimy o dostarczenie osobnych zgłoszeń na każdą ze szkół w zespole.

Obowiązującą procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (w zał. nr 1) określa zarządzenie nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r.

W razie pytań można kontaktować się z p. Edytą Jaromin (e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl ; tel. 22/ 44 33 584).

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: