Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Harmonogram szkoleń adresowanych do przedstawicieli szkół, ubiegających się o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w roku szkolnym 2017/2018

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 6 grudnia, 2017 - 12:36
zaktualizowany: środa, 6 grudnia, 2017 - 12:38
13 kolejnych szkół z Warszawy wyraziło zainteresowanie dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w IX edycji programu WARS i SAWA.

Zgodnie z § 3 ust. 2 procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określonej zarządzeniem nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r., kolejnymi etapami certyfikacji są:

1) wyłonienie w danej szkole uczestniczącej w postępowaniu certyfikacyjnym szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych, odpowiedzialnego za stworzenie i realizację szkolnego programu wspierania uzdolnionych;

2) zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli szkół, aplikujących w roku szkolnym 2017/2018 o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, w cyklu szkoleń opracowanych i prowadzonych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Szczegółowy harmonogram szkoleń, o których mowa w pkt 2, znajduje się w załączniku.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są poprzez formularz on-line dostępny od 20 grudnia 2017 r. na stronie WCIES: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-ucznia-zdolnego  
Do udziału w kursie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z placówki, z wyjątkiem części seminaryjnej, która odbędzie się w piątek – 2 lutego 2018 r. we WCIES (ul. Stara 4), o godz. 12:00. Na część seminaryjną kursu inaugurującą obecność placówki w Programie WARS i SAWA zapraszamy wszystkich zainteresowanych ze szkoły.      

            Opracowany szkolny program wspierania uzdolnionych wraz z wnioskiem o przystąpienie do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (zał. nr 2 do ww. zarządzenia nr 1565/2017
z 22 września 2017 r.), należy złożyć do 28 marca 2018 r., w wersji papierowej i elektronicznej (płyta) w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7.

Informacja w sprawie szkół, które przystąpią do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2017/2018 zostanie ogłoszona jesienią 2018 r.

W razie pytań prośba o kontakt: warsisawa@edu.um.warszawa.pl

Życzymy wszystkim powodzenia w uzyskaniu Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA oraz sukcesów w tworzeniu klimatu sprzyjającego rozwojowi zdolności i twórczości uczniów.

Z poważaniem 
Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: