Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

WARS i SAWA po zmianach oświatowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 grudnia, 2017 - 08:20
zaktualizowany: poniedziałek, 8 stycznia, 2018 - 12:25
Zgodnie z „Zasadami dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty”, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 trwają w Mieście działania związane z aneksowaniem Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, przyznanych w latach 2010-2016 łącznie 251 szkołom.

30 listopada 2017 r. zakończyliśmy etap składania przez zainteresowane szkoły Aneksu aktualizacyjnego (dostępnego w elektronicznym systemie ankietowym Biura Edukacji), zawierającego aktualizację składu szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych oraz rekomendacje do wdrożenia w szkolnym programie wspierania uzdolnionych po zmianach oświatowych.

Zgodnie z wstępną analizą, 80% szkół, którym Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA został przyznany przed zmianami oświatowymi, zaakceptowało opracowane Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty i chce kontynuować swój udział w programie WARS i SAWA!

DZIĘKUJEMY :)

Zgodnie z ww. Zasadami, do końca stycznia 2018 r. zostanie opublikowany zaktualizowany rejestr certyfikatów wraz z listą szkół tworzących warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2017/2018.

Źródło informacji: