Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Harmonogram szkoleń przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 21 grudnia, 2018 - 10:57
zaktualizowany: środa, 13 marca, 2019 - 11:36
X cykl szkoleń adresowany jest do przedstawicieli kolejnych szkół, ubiegających się o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w roku szkolnym 2018/2019

9 kolejnych szkół z Warszawy (lista w załączniku nr 1) wyraziło zainteresowanie dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w X edycji programu WARS i SAWA, realizowanego w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.

Zgodnie z § 3 ust. 2 procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określonej zarządzeniem nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 lutego 2019 r., kolejnymi etapami certyfikacji są:
1) wyłonienie w danej szkole uczestniczącej w procedurze certyfikacyjnej szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych, odpowiedzialnego za stworzenie i realizację szkolnego programu wspierania uzdolnionych;
2) zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli szkół, aplikujących w roku szkolnym 2018/2019 o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, w cyklu szkoleń opracowanych i prowadzonych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Szczegółowy harmonogram szkoleń, o których mowa w pkt. 2 i które trwają od 18 stycznia 2019 r., dostępny jest w załączniku nr 2. 

Wniosek o przystąpienie do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (zał. nr 2 do ww. zarządzenia) wraz z dołączonym szkolnym programem wspierania uzdolnionych należy złożyć do 29 marca 2019 r., w wersji elektronicznej (tj. wypełnione w systemie ankietowym Biura Edukacji) oraz papierowej  (podpisany wydruk z systemu) - w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7. 
Materiały pomocnicze przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych do projektu WARS i SAWA dostepne są tutaj.

Informacja w sprawie szkół, które przystąpią do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2019/2020 zostanie ogłoszona jesienią 2019 r.

W razie pytań prośba o kontakt: warsisawa@edu.um.warszawa.pl

Życzę wszystkim powodzenia w uzyskaniu Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA oraz sukcesów w tworzeniu klimatu sprzyjającego rozwojowi zdolności i twórczości uczniów.

Z poważaniem
Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: