Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Trwa nabór zgłoszeń szkół do projektu WARS i SAWA, w ramach XI edycji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 3 grudnia, 2019 - 14:19
zaktualizowany: środa, 15 stycznia, 2020 - 15:14
Zgłoszenia kolejnych publicznych i niepublicznych szkół zainteresowanych uzyskaniem Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i przystąpieniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych przyjmowane są do 17 grudnia br.

Samorządowy projekt WARS i SAWA realizowany jest już od 10 lat. W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych tworzy 195 szkół, które posiadają aktualny Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i realizują przyjęte szkolne programy wspierania uzdolnionych (rejestr przyznanych Certyfikatów). Szkoły z sieci mają m.in. możliwość wymiany doświadczeń podczas: warsztatów tematycznych organizowanych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz cyklicznych spotkań, np. Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY czy Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY.

Wszystkie kolejne publiczne i niepubliczne szkoły, zainteresowane systemową opieką nad uczennicą i uczniem uzdolnionym oraz dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, zapraszam do składania zgłoszeń w ramach kolejnej – XI edycji projektu WARS i SAWA.

Terminy składania poszczególnych dokumentów do nowej edycji projektu WARS i SAWA to:

  • do 17 grudnia 2019 r. – zgłoszenie udziału,
  • do 31 marca 2020 r. – wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych,
  • do 31 marca 2020 r. – szkolny program wspierania uzdolnionych (w okresie styczeń – luty 2020 r. we WCIES zaplanowano cykl szkoleń przygotowujących do opracowania szkolnych programów wspierania uzdolnionych, w ramach XI edycji projektu WARS i SAWA).

Podpisane oryginały dokumentów w ramach XI edycji projektu WARS i SAWA, wypełnione w systemie ankietowym Biura Edukacji, przyjmowane są w Kancelarii Głównej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Kredytowa 3).
Zainteresowana szkoła niepubliczna wypełnia zgłoszenie po utworzeniu dla niej konta w systemie przez Biuro Edukacji i przyznaniu danych dostępowych (kontakt: ankiety@edu.um.warszawa.pl ).

Kontakt: warsisawa@edu.um.warszawa.pl

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: