Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Harmonogram szkoleń przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 19 grudnia, 2019 - 14:30
zaktualizowany: środa, 15 stycznia, 2020 - 15:15
Szkolenia adresowane są do przedstawicieli szkół, ubiegających się o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w roku szkolnym 2019/2020

9 kolejnych szkół z Warszawy wyraziło zainteresowanie dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w XI edycji projektu WARS i SAWA, realizowanego w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.

Zgodnie z § 3 ust. 2 procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określonej zarządzeniem nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 lutego 2019 r., kolejnymi etapami certyfikacji są:
1) wyłonienie w danej szkole uczestniczącej w procedurze certyfikacyjnej szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych, odpowiedzialnego za stworzenie i realizację szkolnego programu wspierania uzdolnionych;
2) zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli Państwa szkoły w cyklu szkoleń, opracowanych i prowadzonych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Szczegółowy harmonogram szkoleń, o których mowa w pkt. 2, rozpoczynających się 22 stycznia 2020 r.,  przekazuję w załączniku. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są poprzez formularz on-line, dostępny od 20 grudnia 2019 r. na stronie internetowej WCIES: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-ramach-Warszawskiego-Systemu-Wspierania-Uzdolnionych

Opracowany szkolny program wspierania uzdolnionych wraz z wnioskiem o przystąpienie do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (wzór w zał. nr 2 do ww. zarządzenia), należy złożyć do 31 marca 2020 r., w wersji elektronicznej (tj. wypełnione w systemie ankietowym Biura Edukacji) oraz papierowej  (podpisany wydruk z systemu) - w Kancelarii Głównej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Kredytowa 3). Informacja w sprawie szkół, które przystąpią do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2020/2021 zostanie ogłoszona jesienią 2020 r.

 

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: