Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

V edycja programu WARS i SAWA dla szkół wspierających uzdolnionych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 16 października, 2013 - 11:43
zaktualizowany: poniedziałek, 31 marca, 2014 - 16:02
Warszawski system wspierania uzdolnionych

Zapraszamy do aplikacji do programu WARS i SAWA. Terminy składania poszczególnych dokumentów to:

  • do 6 listopada  2013 r. – zgłoszenie udziału (załącznik nr 1);
  • do 31 marca 2014 r. – wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych;
  • do 31 marca 2014 r. - szkolny program wspierania uzdolnionych.

Dokumenty należy składać w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st.  Warszawy przy ul. Górskiego 7 lub przesyłać pocztą (liczy się data wpływu do Biura Edukacji).

Osobą do kontaktu w sprawie przyjmowania zgłoszeń jest Pani Edyta Jaromin e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl, tel. 22/ 44 33 584.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem programu Certyfikat przyznawany jest szkole, a nie zespołowi szkół. W związku z tym - w przypadku, kiedy o Certyfikat zamierza ubiegać się szkoła wchodząca w skład zespołu - prosimy o dostarczenie osobnych zgłoszeń na każdą ze szkół w zespole.

Szkolenia dla liderów szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych rozpoczną się w listopadzie 2013 r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) przy ul. Starej 4 (ofertę szkoleń listopad 2013 r. – marzec 2014 r. znajdą Państwo w załączniku nr 3).  Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w oparciu o wypełnienie formularza on – line znajdującego się na stronie internetowej WCIES w zakładce Formularze rejestracyjne: http://www.wcies.edu.pl/formularze

Pliki do pobrania: