Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozpoczynamy VI. edycję programu WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 15 października, 2014 - 10:10
zaktualizowany: poniedziałek, 17 listopada, 2014 - 08:48
VI edycja programu WARS i SAWA
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, zapraszam wszystkie stołeczne, publiczne i niepubliczne szkoły wspierające uzdolnionych, które zainteresowane są uzyskaniem Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w VI edycji programu i tym samym dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, do składania dokumentów:
  • do 14 listopada 2014 r. – zgłoszenie udziału (załącznik nr 1);
  • do 31 marca 2015 r. – wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (załącznik nr 2),
  • do 31 marca 2015 r. – szkolny program wspierania uzdolnionych.

Wypełnione dokumenty należy składać w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD)
w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 lub przesyłać pocztą (liczy się data wpływu do Biura Edukacji).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem programu Certyfikat przyznawany jest szkole, a nie zespołowi szkół. W związku z tym - w przypadku, kiedy o Certyfikat zamierza ubiegać się szkoła wchodząca w skład zespołu - prosimy o dostarczenie osobnych zgłoszeń na każdą ze szkół w zespole.

Procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA określa zarządzenie nr 5667/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 marca 2014 r.

W załączniku nr 4 znajdą Państwo również wykaz szkoleń dla liderów szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych, ze szkół aplikujących o Certyfikat WARS i SAWA w VI edycji programu.Seminarium inaugurujące VI edycję programu WARS i SAWA odbędzie się 20 listopada 2014 r., w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń (WCIES), w godz.: 12:30 - 15:30.
Zgłoszenia on - line na seminarium przyjmowane są na stronie:  http://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-uc...

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Edyta Jaromin e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl, tel. 22/ 44 33 584.

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: