Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Termin składania wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA – do 7 lipca 2015 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 9 lutego, 2015 - 12:15
zaktualizowany: wtorek, 16 czerwca, 2015 - 11:28
Z końcem roku szkolnego 2014/2015 dobiega końca trzyletni cykl systemowej pracy szkół, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w III. edycji programu.

Wszystkie szkoły, których ważność Certyfikatu wygasa z końcem sierpnia 2015 r. lub wygasła z końcem roku szkolnego 2012/2013 (I edycja programu) i 2013/2014 (II edycja programu) – a są zainteresowane dalszym udziałem w programie, zapraszamy do złożenia wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, stanowiącego załącznik nr 3 do procedury uzyskiwania Certyfikatuokreślonej Zarządzeniem nr 5667/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 marca 2014 r.

Wniosek wraz z pismem przewodnim należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) do 7 lipca (wtorek) 2015 r. w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Biura Edukacji).

W lutym 2015 r., w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń (WCIES) zostały przeprowadzone szkolenia nt. przedłużenia Certyfikatu. Tematyczne konsultacje grupowe odbyły się w maju i czerwcu br.

Decyzja w sprawie przedłużenia Certyfikatu zapadnie w październiku 2015 r., na podstawie wyników ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych przedstawionych przez szkołę.

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Wniosek o przedłużenie Certyfikatu2.25 MB