Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Badania naukowe, poświęcone realizacji warszawskiego programu WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 11 lutego, 2015 - 20:54
zaktualizowany: wtorek, 24 lutego, 2015 - 12:37
Szanowni Państwo, dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich instytucji realizujących stołeczny program WARS i SAWA, w tym w szczególności szkół z sieci – można stwierdzić, że zgodnie z założeniami najpierw „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy na lata 2008 – 2012”, a teraz jej kontynuacji – „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020”, Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy powinien pełnić dziś rolę swoistego „znaku rozpoznawczego”, informującego lokalne środowisko o ponadstandardowej pracy szkół, wdrażających nowe lub modyfikujących stosowane dotąd rozwiązania organizacyjne, programowe i metodyczne.

Stąd program spotyka się z coraz szerszym zainteresowaniem, w tym również ekspertów, dla których pedagogika zdolności stanowi istotny warunek rozwoju każdego człowieka. Taki cel mają  prace
dr Joanny Łukasiewicz – Wieleby oraz dr Alicji Baum z Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, które prowadzą obecnie badania naukowe na temat działań i efektów realizacji programuna przykładzie szkół, które posiadają bezterminowy Certyfikat. Doktor Joanna Łukasiewicz – Wieleba od kilku lat nie tylko obserwuje rozwój programu WARS i SAWA, lecz także aktywnie w nim uczestniczy, prowadząc wykłady i szkolenia dla nauczycieli, organizowane przez samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz opiniując przedkładane przez szkoły wnioski o przedłużenie Certyfikatu.  

Z uwagi na wartość tego rodzaju badań oraz możliwość porównania wyników ewaluacji zewnętrznej, prowadzonej w 2011 r. w ramach „Laboratorium ewaluacji”, z obecną sytuacją szkół –  zwracam się z uprzejmą prośbą do dyrektorów szkół, które otrzymały bezterminowy Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, o udział w badaniach, prowadzonych przez pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Szczegółowe informacje wraz z kwestionariuszem ankiet dla dyrektora i lidera szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych ze szkół z bezterminowym Certyfikatem znajdą Państwo w załącznikach. Wypełnione kwestionariusze można przesłać do piątku, 27 lutego br., na adres lukasiewicz.wieleba@gmail.com .

Na zakończenie badań zostanie opublikowana monografia poświęcona programowi WARS i SAWA,  opisująca m.in. doświadczenia szkół, trudności i sposoby ich pokonywania oraz przykłady dobrych praktyk. Wyniki badania posłużą do dalszej ewaluacji programu oraz analizy działań podejmowanych w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Mam również nadzieję, że staną się jednocześnie przydatną częścią wewnętrznej ewaluacji prowadzonej w szkołach z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Zastępca Dyrektora
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Mirosław Sielatycki

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: