Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Trwa nabór do VII. edycji programu WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 4 listopada, 2015 - 14:28
zaktualizowany: czwartek, 3 grudnia, 2015 - 12:23
Wszystkie stołeczne, publiczne i "niepubliczne" szkoły wspierające uzdolnionych, które zainteresowane są uzyskaniem Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i tym samym dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, zapraszamy do składania dokumentów:
  • do 11 grudnia 2015 r. – zgłoszenie udziału (załącznik nr 1);
  • do 31 marca 2016 r. – wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (załącznik nr 2),
  • do 31 marca 2016 r. – szkolny program wspierania uzdolnionych.

Wypełnione dokumenty należy składać w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 lub przesyłać pocztą (liczy się data wpływu do Biura Edukacji).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem programu Certyfikat przyznawany jest szkole, a nie zespołowi szkół. W związku z tym - w przypadku, kiedy o Certyfikat zamierza ubiegać się szkoła wchodząca w skład zespołu - prosimy o dostarczenie osobnych zgłoszeń na każdą ze szkół w zespole.

Procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA określa zarządzenie nr 5667/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 marca 2014 r., dostępne na stronie BIP: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5AB48450-FD32-40DF-A5D7-5EAD06345731,frameless.htm

W załączniku nr 3 znajdą Państwo wykaz szkoleń dla liderów szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych, ze szkół aplikujących o Certyfikat WARS i SAWA w VII edycji programu. Seminarium inaugurujące VII edycję programu WARS i SAWA odbędzie się 13 stycznia 2016 r., w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), w godz.: 12:30 - 16:30.

Zgłoszenia on-line na seminarium przyjmowane są na stronie: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-ucznia-zdolnego . Oferta szkoleniowa, w tym również seminarium inaugurujące, dostępne będą w systemie rejestracji od 20 grudnia br.

Przypominam, że celem programu WARS i SAWA jest potwierdzanie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. Program adresowany jest do szkół, które nie tylko chcą odkrywać w swoich uczniach zdolności i talenty, ale także potrafią z nimi współpracować i ich wspierać.  Uczeń uzdolniony, to zarówno uczeń – zdobywca olimpijskich laurów, jak i uczeń ze sportowym zacięciem czy smykałką do rzemiosła.

 Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Edyta Jaromin e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl, tel. 22/ 44 33 584.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Pliki do pobrania: