Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do pilotażu programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 6 listopada, 2017 - 11:28
zaktualizowany: środa, 13 grudnia, 2017 - 07:27
od 6 XI do 11 XII 2017 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem przedstawionej w październiku 2017 r. nowej koncepcji rozwoju programu WARS i SAWA pn. „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”, zgłoszenia szkół do pilotażu SeNS (formularz zgłoszenia dostępy jest w załączniku) przyjmowane są w wersji papierowej (w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7) oraz w wersji elektronicznej (na adres e-mail: warsisawa@edu.um.warszawa.pl ) od 6 listopada do 11 grudnia 2017 r.

Podstawowym celem koncepcji „patronatów” jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami warszawskimi.

Przypominamy warunki do spełnienia przez szkołę:

- przed uzyskaniem patronatu:

a) bezterminowy Certyfikat WARS i SAWA, zaktualizowany aneksem (do 30 XI);
b) przeprowadzenie w szkole analizy ofert patronackich pod kątem zainteresowań uczniów i dotychczasowych aktywności programowych (np. realizacja innych projektów finansowanych ze środków miasta i zewnętrznych);
c) wspólny wybór oferty - jedna szkoła wybiera jedną ścieżkę;
d) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do określonej ścieżki programu SeNS;

- po uzyskaniu patronatu:

a) wypełnienie deklaracji udziału w programie;
b) upowszechnianie informacji o uzyskanym patronacie w środowisku lokalnym;
c) aktywne uczestnictwo w realizacji oferty prowadzonej przez patrona;
d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej udziału grup uczniowskich (karty wycieczki);

Szczegółowe informacje nt. programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”, w tym harmonogram pilotażu SeNS oraz zakresy ofert poszczególnych instytucji patronackich:

WARS i SAWA bliżej Społeczności – Centrum Edukacji Obywatelskiej
WARS i SAWA bliżej Nauki – Centrum Nauki Kopernik
WARS i SAWA bliżej Sztuki – Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki

znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:  http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/sens/15284-wars-i-sawa-blizej-spolecznosci-nauki-sztuki

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Zgłoszenie do pilotażu SeNS201.5 KB