Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista szkół objętych patronatem instytucjonalnym w ramach pilotażu SeNS

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 18 grudnia, 2017 - 15:29
zaktualizowany: czwartek, 28 grudnia, 2017 - 12:33
Szanowni Państwo,

dziękuję za zainteresowanie udziałem w półrocznym pilotażu programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”, którego podstawowym celem jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami.

Listy 40 placówek z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych - wraz z informacją, do której ścieżki patronackiej została zakwalifikowana dana szkoła (5 szkół – patronat Centrum Edukacji Obywatelskiej, 20 szkół – patronat Centrum Nauki Kopernik, 15 szkół – patronat Zachęty, Narodowej Galerii Sztuki), znajdują się w załącznikach.

Przypominam, że zgodnie z założeniami pilotażu programu SeNS, szkoły po uzyskaniu patronatu: wypełniają deklarację udziału w pilotażu; upowszechniają informację o uzyskanym patronacie w środowisku lokalnym; aktywnie uczestniczą w realizacji oferty prowadzonej przez patrona; prowadzą  dokumentację dotyczącą udziału grup uczniowskich (np. karty wycieczki).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z harmonogramem – w środę, 10 stycznia 2018 r.,  w godz. 12:30-16:00, w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4), odbędzie się „Seminarium z SeNSem”, czyli  spotkanie OPEN SPACE dla szkół zakwalifikowanych do patronatów. Celem spotkania jest inauguracja pilotażu programu SeNS; przybliżenie warunków organizacyjnych oraz programowych ścieżek ofert patronackich; wzmocnienie współpracy szkół z instytucjami; zainicjowanie w szkołach nowych, niestandardowych działań w obszarze pracy z uczniem zdolnym.

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są poprzez formularz on-line dostępny od 3 stycznia 2018 r. na stronie WCIES: www.kursy.wcies.edu.pl w zakładce Szkolenia w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zdolnego. Do udziału w seminarium zapraszamy po 2 osoby z placówki odpowiadające za realizację działań, współpracę z instytucją patronacką w ramach pilotażu.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Pliki do pobrania: