Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zapraszamy na „Seminarium z SeNSem”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 3 stycznia, 2018 - 09:45
zaktualizowany: środa, 3 stycznia, 2018 - 09:45
adresowane do przedstawicieli szkół zakwalifikowanych do pilotażu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”

Niniejsze spotkanie open space odbędzie się w środę – 10 stycznia br., w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4), w godz. 12:30-16:00.

Celem seminarium jest inauguracja pilotażu programu SeNS; przybliżenie warunków organizacyjnych oraz programowych ścieżek ofert patronackich; wzmocnienie współpracy szkół z instytucjami; zainicjowanie w szkołach nowych, niestandardowych działań w obszarze pracy z uczniem zdolnym.

Zgłoszenia na „Seminarium z SeNSem” przyjmowane są poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Seminarium-z-SeNSem-spotkanie-OPEN-SPACE-dla-szkol-zakwalifikowanych-do-patronatow  

Do udziału w seminarium zapraszamy po 2 osoby z placówki odpowiadające za realizację działań, współpracę z instytucją patronacką w ramach pilotażu programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SENS wspierania uzdolnionych".