Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zapraszamy do udziału w VI edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 28 września, 2018 - 10:01
zaktualizowany: środa, 3 października, 2018 - 08:46
odpowiadając na nieustające zainteresowanie warszawskich szkół edukacją szachową najmłodszych uczniów oraz mając na uwadze znaczący wpływ gry w szachy na rozwój funkcji poznawczych dzieci,

m.st. Warszawa w partnerstwie z Polskim Związkiem Szachowym podjęło decyzję o kontynuacji kolejnej, już VI edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”. 
Główne założenia:
a) wprowadzenie do zajęć szkolnych nauki gry w szachy do wytypowanej klasy, w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo jako zajęć obowiązkowych dla danego oddziału klasowego,
b) uwzględnienie ww. zajęć w semestralnej i rocznej ocenie (opisowej) uczniów,
c) oddelegowanie dwóch nauczycieli do przeszkolenia na kursie doskonalącym, którego ukończenie uprawnia do prowadzenia nauki gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
d) udział w ewaluacji projektu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rekrutacja do programu przebiegać będzie na następujących zasadach.
W pierwszej kolejności przyjmowane są szkoły podstawowe:
a) nieuczestniczące w ww. programie (w tym gimnazja przekształcone w podstawówki) lub,
b) z których nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe w ramach programu zmienili miejsce zatrudnienia.

Deklaracje przystąpienia do VI edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy” (wzór w załączniku nr 2) należy składać w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7) do środy – 10 października br. (liczy się data wpływu do siedzibiu biura).
72 godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli został zaplanowany w dniach: 9-10 i 12 listopada, 16-18 listopada oraz 30 listopada, 1-2 grudnia 2018 r., w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4).   

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: