Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

WARS i SAWA grają w szachy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 5 grudnia, 2018 - 10:44
zaktualizowany: wtorek, 11 grudnia, 2018 - 11:54
WARS i SAWA grają w szachy
W ramach programu, 2 grudnia 2018 r. kolejna grupa warszawskich nauczycieli ukończyła kurs metodyczny nauczania gry w szachy, uprawniający do prowadzenia zajęć szachowych z najmłodszymi uczniami.

Kurs prowadzony jest cyklicznie od 2012 r. w ramach warszawskiego programu pn. „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego we współpracy m.st. Warszawy i Polskiego Związku Szachowego. Program „WARS i SAWA grają w szachy”, który jednocześnie jest warszawską częścią ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, to największe w kraju systemowo prowadzone edukacyjne przedsięwzięcie szachowe, którym objęto dotychczas 140 stołecznych SP, tj. blisko 70% wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Z metodyki nauczania gry w szachy w ramach miejskich programów szachowych przeszkolono już ponad 560 nauczycieli i uczestniczy w nim rocznie ok. 6 tysięcy najmłodszych uczniów z klas I-III.

Podczas podstawowego kursu szachowego, przeprowadzonego w ramach bieżącej - VI edycji programu, od 9 listopada do 2 grudnia 2018 r., w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), została przeszkolona grupa 40 warszawskich nauczycieli z 21 stołecznych szkół podstawowych, w tym 7 podstawówek nieuczestniczących dotąd w programie (lista w załączniku). 

Zgodnie z założeniami programu, zgłoszenie umożliwia wprowadzenie do zajęć szkolnych nauki gry w szachy (prowadzonej przez przeszkolonych na kursie nauczycieli), do wytypowanej co najmniej jednej klasy (pierwszej lub drugiej) w szkole, w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo. Dla każdej szkoły uczestniczącej w programie Polski Związek Szachowy zapewnia wyposażenie jej w podstawowy sprzęt szachowy.

Nauczyciele realizujący zadania programu „WARS i SAWA grają w szachy” mogą konsultować się metodycznie:
- z koordynatorami projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” z ramienia Polskiego Związku Szachowego, tj. p. Beatą Piotrowską (b.piotrowska@pzszach.pl) lub p. Michałem Nowotnikiem (m.nowotnik@pzszach.pl). Dyżur telefoniczny (22/841 41 92 w. 15) we wtorki, w godz. 14:00 – 16:00,
- doradcą metodycznym m.st. Warszawy w zakresie wychowania fizycznego – p. Lidią Korpak (lidia.korpak@wcies.edu.pl). 
W Biurze Edukacji sprawą zajmuje się p. Edyta Jaromin, e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl 

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: