Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności

10 maja, 2017 - 13:48
XXX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Zapraszamy w szczególności przedstawicieli szkół podstawowych z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
28 kwietnia, 2017 - 08:38
Aktualizacja założeń Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych
w zakresie dostosowania ramowych założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty
27 kwietnia, 2017 - 11:50
Elementy pedagogiki Marii Montessori w pracy z uczniem zdolnym
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, organizowane w ramach programu WARS i SAWA.
6 kwietnia, 2017 - 13:43
27 kwietnia – kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na XXIX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”, będące forum wymiany doświadczeń warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
3 kwietnia, 2017 - 13:06
14 kolejnych publicznych i niepublicznych szkół aplikuje do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych
31 marca 2017 r. minął termin składania dokumentów do VIII edycji programu WARS i SAWA.
13 marca, 2017 - 08:15
Aplikacje do VIII edycji programu WARS i SAWA
Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem - do piątku 31 marca 2017 r. szkoły, które podtrzymują swoją deklarację z jesieni 2016 r. dotyczącą aplikacji do programu WARS i SAWA, składają:
28 lutego, 2017 - 10:07
Mistrz i uczeń – zapraszamy na interdyscyplinarne warsztaty na MISH UW w ramach programu WARS i SAWA
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami na kolejne interdyscyplinarne warsztaty prowadzone przez wykładowców Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (MISH), których celem jest poznanie nowych zagadnień z dziedziny humanistyki i sposobów wykorzystania ich w praktyce szkolnej oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy nauczyciela.
20 stycznia, 2017 - 08:40
8 lutego br. – spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na XXVIII spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”.
16 stycznia, 2017 - 08:29
Jak uczyć wiedzy o filmie?
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
11 stycznia, 2017 - 10:21
Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA
Zapraszamy na cykl szkoleń liderów, członków szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół (z VII edycji programu, ew. innych edycji programu) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Strony