Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności

18 września, 2015 - 08:35
XX spotkanie z cyklu: Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY dla nauczycieli szkół gimnazjów – 1 października 2015 r.
We czwartek, 1 października 2015 r., w godz. 15:00 – 18:10, w Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „Victoria" przy ul. Promienistej 12a odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY", na które serdecznie zapraszamy nauczycieli gimnazjów z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
16 lipca, 2015 - 12:38
Lista szkół ubiegających się o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w roku szkolnym 2015/2016
W roku szkolnym 2014/2015 zakończył się trzyletni cykl systemowej pracy szkół, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w III. edycji programu.
16 czerwca, 2015 - 11:28
Termin składania wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA – do 7 lipca 2015 r.
Z końcem roku szkolnego 2014/2015 dobiega końca trzyletni cykl systemowej pracy szkół, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w III. edycji programu.
3 czerwca, 2015 - 15:34
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - Narzędzia i aplikacje internetowe wspomagające szkolne projekty edukacyjne
Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
22 maja, 2015 - 12:46
V edycja Letniego seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY
serdecznie zapraszam do udziału w piątej, jubileuszowej edycji „Letniego seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY”, organizowanego corocznie przez samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych Szkoleń (WCIES) oraz Centrum Nauki Kopernik.
14 kwietnia, 2015 - 12:40
Lista szkół aplikujących do VI. edycji programu WARS i SAWA
O Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA ubiega się 18 szkół, w tym 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 7 szkół ponadgimnazjalnych.
14 kwietnia, 2015 - 08:05
XIX spotkanie z cyklu: Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY dla nauczycieli szkół podstawowych - 16 kwietnia 2015 r.
We czwartek, 16 kwietnia 2015 r.,w godz. 14:00 – 17:00, w Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej przy ul. Ignacego Paderewskiego 45 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY", na które serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
31 marca, 2015 - 13:32
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - Interaktywne narzędzia nauczyciela humanisty
Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich etapów edukacyjnych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
24 marca, 2015 - 15:50
WARS i SAWA czytają książki - spotkania czytelnicze kwiecień 2015
Harmonogram spotkań czytelniczych na kwiecień w ramach "WARS i SAWA czytają książki"
9 marca, 2015 - 13:36
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - Biologiczne Inspiracje
Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli biologii ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Strony