Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Szkoła z pomysłem"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 4 lutego, 2014 - 11:21
zaktualizowany: wtorek, 4 lutego, 2014 - 11:44

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele!

zgodnie z Regulaminem przyznawania Honorowego Wyróżnienia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem" Dyrektor do 5 czerwca każdego roku składa formularz wniosku w wersji elektronicznej i papierowej oraz prezentację multimedialną dotyczącą realizacji działania w danej kategorii konkursowej. Dokumenty należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej do Burmistrza dzielnicy właściwej dla lokalizacji szkoły lub w przypadku szkoły specjalnej, do Dyrektora Biura Edukacji.

Szkoły mogą ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

  • Szkoła z pomysłem na uczenie,
  • Szkoła z pomysłem na kulturę,
  • Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
  • Szkoła z pomysłem na...

29 kwietnia 2014 r. w godz. 14.30 – 17.30, w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ul. Stara 4 odbędą się konsultacje zbiorowe dla przedstawicieli szkół ubiegających się o HONOROWE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY „Szkoła z pomysłem".

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia projektu oraz omówione zasady przygotowania wniosku. Taki tryb pracy ułatwi Państwu pracą nad dokumentem, który spełniać powinien zarówno wymogi formalne jak i merytoryczne.
Informacji w sprawie spotkania udziela Pani izabela.witczak@wcies.edu.pl
Życzymy kolejnych nowatorskich pomysłów!
 
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Mirosław Sielatycki
Autor treści: