Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Forum Oświatowe "Rodzice – szkoła – partnerstwo i dialog w Polityce edukacyjnej Warszawy"

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 9 lipca, 2013 - 06:18
zaktualizowany: wtorek, 9 lipca, 2013 - 06:18
W Warszawie kończymy pracę nad nową Polityką edukacyjną na lata 2013-2020. Będzie to strategiczny dokument miejski dotyczący warszawskiej oświaty. Najbliższe Forum Oświatowe chcemy poświęcić rozmowie na ten ważny dla wszystkich temat.

12 stycznia 2013 r., godz. 10.00 – 14.00

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul Jezuicka 4

Jakie są oczekiwania rodziców wobec szkół? Jak wykorzystać potencjał rodziców do podnoszenia jakości edukacji? Co czynić, aby dialog nauczycieli i dyrektorów szkół z rodzicami był konstruktywny? Jak budować solidarne i zaangażowane wspólnoty szkolne? Jak wspólnie rozwiązywać konflikty? Jak wykorzystać najlepsze, innowacyjne praktyki wypracowane przez szkoły
i rady rodziców? Na te i wiele innych pytań dotyczących współpracy rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu warszawskiego będziemy szukali odpowiedzi podczas tego spotkania. Spróbujemy ocenić dotychczasowe doświadczenia związane
z obecnością i zaangażowaniem rodziców w rozwój warszawskiej oświaty i wskazać, jakie zapisy powinny znaleźć się w nowym dokumencie.

W programie Forum przewidujemy:

 1. Powitanie uczestników i wprowadzenie - Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.
 2. Założenia nowej Polityki Edukacyjnej Warszawy 2013-2020 - Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji i Mirosław Sielatycki – zastępca dyrektora Biura Edukacji.
 3. Założenia programu WCIES dla rodziców - Arkadiusz Walczak – dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń.
 4. Prezentacja projektu „Re-play Renforcer le droit de jouer" (Prawo dziecka do zabawy) – Katarzyna Szymańska – Stułka - Biuro Sportu i Rekreacji.
 5. Panel:
  • Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.
  • Elżbieta Piotrowska – Gromniak – prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji".
  • Wojciech Starzyński – prezes Fundacji „Rodzice Szkole".
  • Grzegorz Całek – Instytut Inicjatyw Pozarządowych, współautor poradnika dla Rad Rodziców „Rodzice w szkole".
  • Elżbieta Kamińska – przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców.
 6. Dyskusja z udziałem uczestników Forum.
 7. Podsumowanie, wnioski z dyskusji.

Zapraszają

Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji

Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy