Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje o przedszkolach i szkołach specjalnych

5 maja, 2021 - 12:21
Konferencja o potrzebach ucznia cudzoziemskiego z niepełnosprawnościami
9 kwietnia, 2021 - 11:09
Dzień Otwarty Online w Przedszkolu Specjalnym Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy"
26 marca, 2021 - 12:32
Konferencja dla rodziców dzieci słabowidzących i niewidomych, kandydatów do klasy I szkoły podstawowej
Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej serdecznie zaprasza na konferencję rodziców, którzy szukają dla swoich dzieci dobrej, przyjaznej szkoły.
4 marca, 2021 - 08:31
Konsultacje dla rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego
29 kwietnia, 2020 - 09:22
Zmiana organizacji pracy przedszkoli specjalnych w lipcu i sierpniu 2020 r.
Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.
1 kwietnia, 2020 - 14:08
Dyżur wakacyjny w publicznych przedszkolach specjalnych - zmiany terminów i sposobu przyjmowania zgłoszeń w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli specjalnych
16 marca, 2020 - 16:20
List Wojewody Mazowieckiego do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
28 lutego, 2020 - 14:02
Konsultacje dla rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego
27 lutego, 2020 - 09:52
Dzień otwarty w Publicznym Przedszkolu nr 438 dla dzieci z autyzmem
Zapraszamy dzieci z diagnozą autyzmu wraz z rodzicami na dzień otwarty, który odbędzie się dnia 14 marca 2020 r. (sobota) o godzinie 10.00 w Przedszkolu nr 438 w Warszawie przy ul. Tarchomińskiej 4.
19 lutego, 2020 - 08:28
DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 245 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH „SOWY MĄDREJ GŁOWY”

Strony