Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Projekt Sztuka zaangażowania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 6

opublikowany: poniedziałek, 12 marca, 2018 - 12:00
zaktualizowany: środa, 14 marca, 2018 - 18:27
Sztuka zaangażowania w Warszawie to program CEO, którego celem było wspólne działanie szkół i artystów rezydentów i wykorzystanie metod sztuki współczesnej do twórczych interwencji w sąsiedzkim środowisku szkoły.

Zbudowanie relacji z sąsiadami, bądź poprawa już istniejących. Zakorzenienie się bądź ponowne odkrycie własnej lokalności, a przez to zmiana wzajemnego postrzegania się.


Działania artystyczno-społeczne powstały w wyniku rezydencji artystów w szkołach i były wynikiem lokalnych rozpoznań i relacji jakie nawiązały się podczas współbycia artysty i uczniów, warsztatów twórczych i działania w najbliższym sąsiedztwie szkoły.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 na ul. Brożka grupę 10 uczniów koordynowała Renata Kęsik, a rezydowała Kamila Wolszczak artystka performerka z Wrocławia.
Uczniowie budowali na nowo swoją lokalną tożsamość poprzez szereg działań, do których przygotowały ich warsztaty prowadzone przez Kamilę Wolszczak. Wychowankowie MOS nr 6 poprzez zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii, plastyczno-techniczne, terenowe nawiązali współpracę m.in. z Przedszkolem nr 310, Szkołą Podstawową nr oraz sąsiadami pobliskich bloków.


Aby „odczarować” swoją przynależność do ośrodka socjoterapii, która wielu postrzega jako fakt naganny, postanowili nadać MOS nr 6 nazwę „Państwo Brożka”. Stworzyli flagę; napisali konstytucję zgodną ze Statutem Ośrodka oraz utwór rapowany określający ich zdanie. Przygotowali zaproszenia dla sąsiadów, które osobiście wręczali pogłębiając dialog sąsiedzki. Działanie w Przedszkolu polegało na prezentacji ośrodka/szkoły, wspólnym czytaniu bajki oraz zabawach integrujących.


Podczas finału projektu uczniowie całej szkoły przedstawili swoje osiągnięcia: prace plastyczno-techniczne, wokalne. Przedszkolaki wzięły udział w warsztacie „Smogowe graffiti” podczas, którego poznali zasady kulturalnego tworzenia sztuki graffiti oraz wykonali prace plastyczne z zastosowaniem pisma graffiti. Obejrzeli też działania konkursowe gimnazjalistów na boisku szkolnym. Zaproszeni uczniowie z MOW nr 2 oraz MOS nr 6 brali udział w konkursie graffiti pt. „Malowanie staroci” (stare drzwi, płyty pilśniowe).