Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Senat RP podjął uchwałę w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie

opublikowany: wtorek, 31 lipca, 2018 - 15:59
zaktualizowany: wtorek, 31 lipca, 2018 - 16:22
Uchwała przypomina i oddaje hołd tej niezwykle zasłużonej dla społeczności głuchych postaci.

26 lipca br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę dla uczenia ks. Jakuba Falkowskiego i dzieła jego życia - Instytutu Głuchoniemych. Uchwała przypomina tę wielce zasłużoną dla środowiska osób niesłyszących postać i dzieje założonej przez niego placówki oświatowej, obchodzącej w 2017 r. rocznicę dwusetlecia istnienia. Ks. Falkowski był pionierem w organizowaniu edukacji dla osób głuchych. Jak napisano w uchwale, to on wydobył społeczność głuchych z niebytu i opracował program ich nauczania. Był także autorem pierwszych publikacji o powstaniu i doskonaleniu metod nauczania dzieci głuchych. Duchowny był założycielem i pierwszym rektorem Instytutu, także budowniczym i pierwszym proboszczem znajdującego się w sąsiedztwie przy pl. Trzech  Krzyży kościoła pod wezwaniem św. Aleksandra. 170. rocznica śmierci ks. Jakuba Falkowskiego przypada 2 września 2018 r.

Wszystko czego dokonał ks. Falkowski w I połowie XIX wieku, jest aktualne do dziś. Dzięki jego dorobkowi kolejne pokolenia nauczycieli wychowywały swoich podopiecznych w duchu patriotyzmu i przywiązania do polskości. W uchwale wyrażono wdzięczność wychowawcom i uczniom Instytutu, zaapelowano także do wszystkich zatroskanych o stan edukacji w Polsce by pamiętali o głuchych – dotkniętych ciężkimi ograniczeniami, a jednocześnie będących pełnoprawnymi obywatelami wolnej i niepodległej Polski.

Uchwała została przegłosowana jednomyślnie. W posiedzeniu izby Senatu uczestniczyli goście z Instytutu Głuchoniemych – dyrektor tej placówki Tadeusz Adamiec oraz nauczyciele i absolwenci; w gronie tych ostatnich Karol Stefaniak, weteran, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej. Wystąpienia w sprawie uchwały były tłumaczone na Polski Język Migowy przez Małgorzatę Limanówkę.

Po przyjęciu uchwały goście z Instytutu Głuchoniemych zostali zaproszeni na kawę przez Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu oraz senatorów - Kazimierza Wiatra i Jana Żaryna, inicjatora uchwały.