Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła Niepodległej

opublikowany: piątek, 15 lutego, 2019 - 09:32
zaktualizowany: piątek, 15 lutego, 2019 - 09:36
W piątek, 8 lutego 2019 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Gala Niepodległej, w której uczestniczyło ponad 300 osób – dyrektorów, nauczycieli i uczniów wyróżnionych szkół, wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz zaproszonych gości.

Po wykładach odbyło się otwarcie wystawy Niepodległa z okazji 100 rocznicy rozpoczęcia obrad Sejmu Ustawodawczego oraz zwiedzanie sejmu z przewodnikiem.

W drugiej części uroczystości dokonano podsumowania programu „Niepodległa 1918 – 2018” i wręczono certyfikaty dyrektorom placówek wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie.

W uroczystym dla naszej szkoły momencie Gali, Przewodniczący ZHR prof. dr hab. hm. Grzegorz Nowik wręczył Pani Dyrektor Ewie Warszewskiej certyfikat, nadający Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 10 zaszczytny tytuł SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ.

Jesteśmy dumni z docenienia naszych przedsięwzięć, podejmowanych dla Ojczyzny w zakresie wychowania do wartości i kształtowania uczuć patriotycznych.

Notatkę sporządziła:
Marzena Gołębiowska
Nauczyciel bibliotekarz ZSP nr 10