Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Dyżur wakacyjny w publicznych przedszkolach specjalnych - zmiany terminów i sposobu przyjmowania zgłoszeń w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli specjalnych

opublikowany: środa, 1 kwietnia, 2020 - 12:04
zaktualizowany: środa, 1 kwietnia, 2020 - 14:08

Wyznaczony wcześniej termin i sposób zgłoszenia przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego może być utrudniony lub nawet niemożliwy, w związku z tym wprowadzono zmiany terminów i sposobu przyjmowania zgłoszeń dzieci na dyżur wakacyjny.

W czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli specjalnych warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego jest zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny drogą e-mailową lub telefoniczną.

W tym celu rodzic albo prawny opiekun:

- przesyła na adres e - mailowy przedszkola skany „karty zgłoszenia" dziecka i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

lub

- zgłasza dziecko do przedszkola na dyżur wakacyjnytelefonicznie. W czasie rozmowy upoważniony pracownik przedszkola poprosi o podanie danych wymaganych w karcie zgłoszenia oraz niezbędnych informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin dokonywania zgłoszeń jest wydłużony do 15 maja 2020 roku.

Zmieniony jest również termin przekazania rodzicom informacji o wynikach przyjęć - po zmianie jest to 29 maja 2020 roku.

W razie wznowienia funkcjonowania przedszkoli specjalnych bez ograniczeń, nabór będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.  W przypadku rodziców, którzy wcześniej zgłosili dziecko telefonicznie warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego będzie złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu „karty zgłoszenia" dziecka wraz z kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 15 maja 2020 roku.

Poniżej w plikach do pobrania znajdują się:

- terminarz dyżurów wakacyjnych w 2020 z adresami e-mailowymi i numerami telefonów przedszkoli,

- informacja dotycząca dyżurów wakacyjnych w publicznych przedszkolach specjalnych podczas wakacji w 2020 roku -zmiany terminów i zasad przyjmowania dzieci,

- karta zgłoszenia dziecka z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych.

Pliki do pobrania: