Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

26 stycznia, 2021 - 14:29
XIII edycja grantów - konkurs rozstrzygnięty
W ramach XIII edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych do Biura Edukacji wpłynęło 17 wniosków.
25 stycznia, 2021 - 12:10
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
20 stycznia, 2021 - 14:12
Psychologiczne Centrum Wsparcia
20 stycznia, 2021 - 13:47
Pomoc psychologiczna - w stolicy wspieramy, przeciwdziałamy i pomagamy
20 stycznia, 2021 - 09:49
Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów
Obraz Gerd Altmann z Pixabay
20 stycznia, 2021 - 09:48
Pomoc psychologiczna - w stolicy wspieramy, przeciwdziałamy i pomagamy
Warszawa przez lata wypracowywała standardy pracy i sieć pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W okresie nauczania zdalnego i w czasie wakacji uruchamialiśmy dodatkowe formy współpracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Dziś, po dłuższej nieobecności, dzieci i młodzież wracają do szkół i potrzebują dalszej opieki.
Wsparcie psychologiczne dla osób niemówiących w języku polskim
20 stycznia, 2021 - 09:48
Wsparcie psychologiczne dla osób niemówiących w języku polskim
Osoby niemówiące w języku polskim lub niesłyszące mogą uzyskać wsparcie specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym specjalistycznych).
20 stycznia, 2021 - 09:30
Wsparcie dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych
20 stycznia, 2021 - 09:30
Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna w miejskich przychodniach
20 stycznia, 2021 - 09:29
Interwenci kryzysowi

Strony