Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

doskonalenie zawodowe nauczycieli

6 października, 2020 - 08:42
Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r - termin składania wniosków
W Szkole Edukacji PAFW i UW trwają zapisy na bezpłatne studia dla nauczycieli matematyki i języka polskiego.
8 czerwca, 2017 - 13:56
Dla polonistów i matematyków
W Szkole Edukacji PAFW i UW trwają zapisy na bezpłatne studia dla nauczycieli matematyki i języka polskiego.
17 lutego, 2017 - 09:25
Pilotaż szkoły ćwiczeń w województwie mazowieckim – spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, wizytatorzy kuratorium oświaty, pracownicy szkół wyższych kształcących nauczycieli, pracownicy organów prowadzących szkoły, pracownicy ośrodków edukacji pozaformalnej
30 września, 2016 - 11:53
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 r.
8 marca, 2016 - 11:26
„Dyskryminacja w szkole/placówce – obecność nieusprawiedliwiona. Jak identyfikować, reagować i przeciwdziałać dyskryminacji i związanej z nią przemocy?”
Kurs doskonalący adresowany do kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych.
Rekrutacja na konferencję: „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”
27 lipca, 2015 - 10:09
Rekrutacja na konferencję: „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”
Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na konferencję
2 grudnia, 2013 - 16:01
Mazowiecki Zjazd Nauczycieli Informatyki 6.XII.2013 r.
29 listopada, 2013 - 14:36
Mity o współpracy szkoły z rodziną – tryptyk edukacyjny cz. II konferencji 26.11.2013
Zaproszenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wychowawców wszystkich typów szkół, przedstawicieli samorządów lokalnych, rodziców,
30 września, 2013 - 12:09
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
„Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki zaprasza na trzydniowe szkolenie 11 - 13 października 2013 r. dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Czy się stoi, czy się leży… Rzecz o gospodarce PRL-u"
25 lipca, 2013 - 09:32
Uchwała nr LIV/1548/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę