Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Jubileusze

22 września, 2017 - 08:33
Jubileusz 70-lecia Państwowego Ogniska Artystycznego "Nowolipki"
Zapraszamy na wystawę z okazji Jubileuszu 70-tej rocznicy utworzenia Państwowego Ogniska Artystycznego "Nowolipki" w Warszawie.
12 grudnia, 2016 - 13:38
Gala podsumowująca 100-lecie stołeczności Woli
2016 rok jest dla mieszkańców Woli szczególnie ważny. 100 lat temu Wola została włączona w obszar administracyjny Warszawy. Przez cały rok wolskie szkoły i przedszkola organizowały konkursy, spotkania i koncerty, aby uczcić to ważne wydarzenie i ukazać bogaty oraz różnorodny dorobek naszej Dzielnicy.
29 sierpnia, 2016 - 14:00
Wi­do­wi­sko re­kon­struk­cyj­ne upa­mięt­nia­ją­ce walki o Re­du­tę PWPW
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zaprasza na wi­do­wi­sko re­kon­struk­cyj­ne upa­mięt­nia­ją­ce walki o Re­du­tę PWPW. Ponad 150 człon­ków z grup re­kon­struk­cyj­nych z Pol­ski i za­gra­ni­cy, hi­sto­rycz­ne czoł­gi, mo­to­cy­kle, cię­ża­rów­ki i ar­ma­ty, nar­ra­cja An­to­nie­go Paw­lic­kie­go – wszyst­ko to już w naj­bliż­szą so­bo­tę 27 sierp­nia br. po­łą­czy się w barw­ne wi­do­wi­sko re­kon­struk­cyj­ne, przy­po­mi­na­ją­ce walki w obro­nie Re­du­ty PWPW pod­czas Po­wsta­nia War­szaw­skie­go.
22 sierpnia, 2016 - 10:28
IX Międzynarodowy Turniej Piłkarski o „Puchar Pamięci Małego Powstańca”
Od niedzieli, 31 lipca, dziesięć młodzieżowych drużyn będzie ze sobą rywalizować na piłkarskim boisku czym oddadzą hołd dzieciom, które walczyły w Powstaniu Warszawskim.
3 listopada, 2015 - 11:25
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej
Zaproszenie na uroczyste obchody 45/100-lecia Szkoły, połączone ze 155 rocznicą urodzin Patrona
2 września, 2015 - 08:53
Otwarcie wystawy plenerowej "Rtm. Roycewicz i batalion AK "Kiliński""
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego i Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy zapraszają na otwarcie wystawy zorganizowanej z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz zdobycia budynku PAST-y, poświęconej pamięci dowódcy batalionu 'Kiliński" - rtm. Henrykowi Leliwie-Roycewiczowi oraz jego żołnierzom.
24 sierpnia, 2015 - 13:37
Marsz Pamięci i otwarcie wystawy "Zachowajmy ich w pamięci"
Muzeum Powstania Warszawskiego chce przywrócić pamięć o mieszkańcach Warszawy, którzy zginęli lub zaginęli bez wieści oraz w symboliczny sposób przywrócić ich tożsamość, którą chcieli im odebrać niemieccy okupanci.
4 sierpnia, 2015 - 15:27
VIII Międzynarodowy Turniej Piłkarski o „Puchar Pamięci Małego Powstańca”
Młodzi piłkarze z Europy uczczą pamięć warszawskich powstańców
3 sierpnia, 2015 - 09:26
"Morowe Panny, czyli kobiety w Powstaniu Warszawskim" - rodzinne spotkanie edukacyjne
Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza rodziny z dziećmi od 5 roku życia do udziału w rodzinnym spotkaniu edukacyjnym z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
27 lipca, 2015 - 10:21
Diorama interaktywna z okresu Powstania Warszawskiego
Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław zapraszają na "Dioramę interaktywną z okresu Powstania Warszawskiego"

Strony