Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

14 kwietnia, 2015 - 08:05
XIX spotkanie z cyklu: Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY dla nauczycieli szkół podstawowych - 16 kwietnia 2015 r.
We czwartek, 16 kwietnia 2015 r.,w godz. 14:00 – 17:00, w Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej przy ul. Ignacego Paderewskiego 45 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY", na które serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
31 marca, 2015 - 13:32
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - Interaktywne narzędzia nauczyciela humanisty
Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich etapów edukacyjnych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
9 marca, 2015 - 13:36
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - Biologiczne Inspiracje
Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli biologii ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
24 lutego, 2015 - 15:12
Konferencja: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
Zapraszamy do udziału w konferencji "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej", organizowanej przez samorządowa placówkę doskonalenia nauczycieli - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń (WCIES) we współpracy z Zespołem Szkół nr 69 i Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Z Drewnianej”.
10 lutego, 2014 - 10:37
Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego
Young Learners Resource Center przy Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń